Algemene voorwaarden

Basco Machining Technology conformeert zich aan de Algemene voorwaarden, uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal), gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019. U kunt deze voorwaarden hier downloaden.

Op aanvraag worden ze u per post toegezonden.